Skip to content

Privacy policy

Het waarborgen van jouw privacy is voor TCM (Total Care Multiservice) uiterst belangrijk. Wij volgen nauwgezet de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), die de regels omtrent de verwerking van jouw persoonsgegevens vastlegt. Met deze Privacyverklaring willen we je, als bezoeker van de TCM-website, onze klanten die gebruikmaken van onze schoonmaak- en aanvullende diensten, en sollicitanten informeren over hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan. Dit omvat informatie over de gegevens die je mogelijk aan ons verstrekt bij het bezoeken van onze website, het deelnemen aan online promoties, evenementen, en acties. In deze verklaring vind je antwoorden op vragen zoals: Welke persoonsgegevens verzamelt TCM van jou? Voor welke doeleinden worden deze gegevens gebruikt? Aan wie geeft TCM deze informatie mogelijk door? En welke rechten heb je met betrekking tot jouw gegevens? TCM neemt als standpunt dat jouw persoonsgegevens enkel gebruikt worden wanneer dit absoluut noodzakelijk is, en dat de veiligheid van deze gegevens altijd gewaarborgd wordt. Door gebruik te maken van deze website, ga je akkoord met deze Privacyverklaring.

Deze Privacyverklaring is relevant voor alle persoonsgegevens die TCM (Total Care Multiservice) verwerkt, inclusief de gegevens verzameld via TCM’s websites, social mediaplatforms, en online promoties voor evenementen en acties die via e-mail worden verspreid. Verder heeft deze Privacyverklaring betrekking op alle persoonsgegevens die TCM behandelt in het kader van haar serviceverlening. Ook wanneer je solliciteert bij TCM, val je onder deze Privacyverklaring.

Onder het motto ‘Meer dan alleen schoonmaak’ is familiebedrijf CSU met diverse vestigingen en 16.000 medewerkers een Nederlandse top 3 speler in de schoonmaakbranche. CSU heeft vestigingen in Uden, Amsterdam, Apeldoorn, Barendrecht, Breda, Den Haag, Eindhoven, Groningen, Houten en Maastricht. CSU Groep B.V. met hoofdkantoor Uden (Verlengde Velmolen 1, 5406 NT), met kvk-nummer 16080981, is de verwerkingsverantwoordelijke voor je persoonsgegevens. Wil je contact met ons opnemen? Bij het kopje “Vragen, verzoeken of klachten” vind je onze contactgegevens.

Op welke wijze verzamelen wij jouw persoonsgegevens? Bij TCM (Total Care Multiservice) begrijpen we hoe essentieel de bescherming van je privacy voor jou is. Onze dienstverlening, die sterk gericht is op menselijke interactie, plaatst de mens altijd centraal. Als jouw betrouwbare partner op het gebied van schoonmaak en aanverwante markten, excelleren we als specialistische schoonmaakpartner in diverse sectoren, zoals kantoren, hotels, zorginstellingen, recreatie en onderwijs (zie voor meer informatie onze Facilitair pagina).

Het beschermen van jouw privacy is een cruciaal aspect van onze kwaliteitsstandaard. TCM hecht grote waarde aan het bevorderen van bewustwording onder het personeel over hoe zorgvuldig om te gaan met persoonsgegevens. Dit omvat de gegevens van klanten, hun werknemers, andere zakelijke contacten, en niet te vergeten onze eigen werknemers. TCM streeft ernaar om zowel aan de wettelijke vereisten te voldoen als een werkbare situatie te handhaven voor alle betrokkenen, altijd met een passie voor ondernemerschap en service. Hieronder geven we inzicht in de persoonsgegevens die we van je verzamelen en de redenen daarachter.

TCM verzamelt jouw persoonsgegevens op de volgende manieren:

 1. Wanneer jij (of iemand anders namens jou) direct contact met ons opneemt via e-mail, brief of telefoon;
 2. Als je vragen, opmerkingen of klachten indient over onze schoonmaakdiensten of andere gerelateerde services via het contactformulier op onze website;
 3. Wanneer jij (of iemand anders namens jou) op een andere manier persoonsgegevens aan ons verstrekt, zoals door het aangaan van een overeenkomst met ons. Dit kan ook betrekking hebben op bijzondere categorieën van persoonsgegevens;
 4. Door je te abonneren op en/of onze sociale media kanalen te volgen;
 5. Wanneer we persoonsgegevens verkrijgen via andere bronnen, zoals openbare registers, of via andere partijen zoals opdrachtgevers en/of partners;
 6. Via analyse van technische hulpmiddelen en diensten die we gebruiken voor onze websites;
 7. Door bij ons te solliciteren / inschrijven voor onze opleidingen.

De verwerking van jouw persoonsgegevens is essentieel om je effectief van onze schoonmaakdiensten en aanverwante services te kunnen voorzien. TCM (Total Care Multiservice) speelt als opdrachtnemer, leverancier en in de diverse aspecten van onze dienstverlening een cruciale rol, waarbij we onder meer de volgende persoonsgegevens verwerken: het beheer van gegevens van potentiële klanten, bestaande klanten en opdrachtgevers, evenals het onderhouden van deze zakelijke relaties. Daarnaast gebruiken we jouw persoonsgegevens om met jou in contact te kunnen treden.

De soorten persoonsgegevens die TCM verwerkt omvatten in ieder geval jouw voor- en achternaam, geslacht, titel, functie, e-mailadres, andere contactinformatie, de naam van de organisatie waarvoor je werkt, jouw relatie tot anderen, adresgegevens en andere informatie die je ons verschaft.

Daarbij verwerken we financiële gegevens om de betaling voor onze services te faciliteren. Indien wettelijk vereist, bewaren we een kopie van je identiteitsbewijs. We mogen deze gegevens gebruiken op basis van de overeenkomst die we met jou aangaan, zonder dat we daarvoor jouw expliciete toestemming nodig hebben. We delen jouw persoonsgegevens niet met derde partijen, tenzij dit voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is of je ons hiervoor toestemming hebt gegeven.

In het kader van onze service kunnen we ook persoonsgegevens van vaste en tijdelijke werknemers delen met klanten en opdrachtgevers, voor zover dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst en onze dienstverlening. Veel van onze medewerkers werken extern, bij de klanten/opdrachtgevers. Opdrachtgevers uit specifieke sectoren kunnen aanvullende persoonsgegevens vereisen om aan wettelijke verplichtingen te voldoen. Bijvoorbeeld, het kan voorkomen dat een klant een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) nodig heeft van onze medewerkers, zoals bij schoonmaakdiensten in een kinderopvang, conform de Wet Kinderopvang. Deze klanten/opdrachtgevers moeten in staat zijn om de identiteit van werknemers te verifiëren en gegevens in hun administratie op te nemen.

TCM heeft een eigen LinkedIn-pagina, Facebook-pagina en Instagram-account waarop je geheel vrijblijvend kunt volgen. Via onze social media kanalen houden we je op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen binnen TCM, delen we vacatures en interactie met zowel klanten als medewerkers van TCM. Ook verstrekken we informatie over bedrijfsgerelateerde zaken en evenementen die we relevant vinden voor jou.

Door je aan te melden voor onze social media kanalen, kunnen we de volgende informatie over je verwerken: voor- en achternaam, titel, functie, contactinformatie zoals e-mailadres en social media pagina’s, het bedrijf waarvoor je werkt, en de posts en video’s die wij plaatsen en die je leuk vindt.

Wees je ervan bewust dat, door je te abonneren op onze social media kanalen, dit zichtbaar kan zijn voor andere gebruikers van die platforms. Dit geldt ook als je content van onze pagina deelt via social media.

Deze Privacyverklaring is niet van toepassing op de verwerking van gegevens door deze social media platforms. Als je meer wilt weten over hoe deze derde partijen jouw privacy beschermen, raden we je aan de privacyverklaring van die platforms te raadplegen.

Wij zullen jouw gegevens bewaren totdat je besluit je toestemming in te trekken, wat je op elk moment kunt doen.

Via onze website (www.tcm.nl) verwerken we jouw persoonsgegevens voor technische en functionele analyses van de site, om statistieken te genereren, en om onze website te analyseren en/of verbeteren. De gegevens die we via onze website verzamelen, omvatten informatie over het apparaat waarmee je onze site bezoekt, waaronder IP-adressen, en informatie over je bezoek, zoals de pagina’s die je bekijkt. Deze informatie wordt gebruikt voor statistieken betreffende de functionaliteit (hoe makkelijk is de pagina te vinden?), foutmeldingen (zijn er pagina’s die niet correct laden?) en relevantie (is de inhoud van de pagina nog actueel?). De persoonsgegevens die voor deze doeleinden worden verzameld, bewaren we gedurende 24 maanden. Deze gegevens worden eveneens ingezet om onze diensten te promoten.

Wanneer je via onze website een e-mail stuurt naar info@tcm.nl, een contactformulier invult of ons telefonisch benadert via 078-3038426, zullen we je persoonsgegevens verwerken om je vragen te beantwoorden of je opmerkingen af te handelen. Ook deze informatie wordt na 18 maanden door ons verwijderd.

Indien je bij TCM solliciteert, verwerken en bewaren we de volgende gegevens: voor- en achternaam, geboortedatum, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres en overige persoonlijke informatie die je in je sollicitatie vermeldt. Dit kan ook bijzondere persoonsgegevens omvatten, zoals een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). Deze informatie verzamelen en verwerken we uitsluitend gedurende het sollicitatieproces en wordt, indien je niet wordt aangenomen, binnen 4 weken na afronding van dit proces verwijderd. Als je ons toestemming geeft om je gegevens langer te bewaren, zullen we deze uiterlijk één jaar na je sollicitatie verwijderen. Mocht de sollicitatie succesvol zijn, dan worden je gegevens tot 1 jaar na beëindiging van je dienstverband bewaard.

 1. Uitvoering van een overeenkomst: Wanneer het verzamelen van persoonsgegevens noodzakelijk is voor het sluiten of uitvoeren van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, bijvoorbeeld voor het leveren van diensten of producten.
 2. Gerechtvaardigd belang: Dit betreft situaties waarin het verzamelen van persoonsgegevens nodig is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van ons of van een derde, mits de belangen of de fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene die tot bescherming van persoonsgegevens nopen, niet zwaarder wegen.
 3. Toestemming: Het verzamelen van persoonsgegevens mag ook gebaseerd zijn op de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene. Deze toestemming moet vrijelijk gegeven, specifiek, geïnformeerd en ondubbelzinnig zijn.
 4. Wettelijke verplichting: Indien het verzamelen van persoonsgegevens noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan wij onderworpen zijn, bijvoorbeeld fiscale of arbeidswetgeving.

Deze grondslagen zorgen ervoor dat de verwerking van persoonsgegevens binnen de kaders van de wet blijft, ter bescherming van de privacy en de persoonlijke gegevens van individuen.

Het delen van persoonsgegevens met derden kan vereist zijn om onze contractuele verplichtingen na te komen of om aan wettelijke eisen te voldoen. Indien nodig, kunnen jouw persoonsgegevens binnen TCM (Total Care Multiservice) worden gedeeld. In dergelijke gevallen zorgt TCM ervoor dat de verwerking van deze gegevens altijd binnen de vastgestelde doeleinden valt. TCM verstrekt onder geen enkele omstandigheid persoonsgegevens aan derden voor commerciële doeleinden.

Gegevens worden enkel met derde partijen gedeeld indien dit essentieel is voor de uitvoering van een overeenkomst of om te voldoen aan een mogelijke wettelijke verplichting, zoals die van de Rijksoverheid of toezichthoudende instanties zoals de Autoriteit Persoonsgegevens. Wanneer er geen wettelijke verplichting is of een noodzaak in het kader van een overeenkomst, worden jouw gegevens alleen met toestemming aan anderen verstrekt.

Jouw persoonsgegevens worden intern verwerkt door diverse afdelingen binnen TCM. Indien nodig, bijvoorbeeld als je informatie specifiek voor een bepaalde sector wenst te ontvangen (zoals schoonmaakdiensten, hotel services of catering), worden jouw gegevens gedeeld met de desbetreffende afdeling.

Voor het leveren van onze diensten kan TCM externe partijen inschakelen die ons ondersteunen bij de verwerking van gegevens of bepaalde diensten uitbesteden, zoals ICT-diensten, budgetcoaching, juridisch advies, de inzet van zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) en andere ondersteunende diensten. Deze externe partijen kunnen jouw persoonsgegevens verwerken en worden daarom als verwerker beschouwd onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). TCM stelt hoge eisen aan de bescherming van jouw persoonsgegevens door deze verwerkers, die mede worden geselecteerd op basis van hun privacybeleid. De afspraken hierover worden contractueel vastgelegd, en de naleving ervan wordt gecontroleerd waar nodig. Met deze verwerkers wordt een verwerkersovereenkomst gesloten.

Daarnaast kunnen jouw gegevens, indien relevant voor het leveren van onze dienstverlening, worden gedeeld met andere partijen zoals accountants, overheidsinstanties of organisaties die betrokken zijn bij het organiseren van een evenement. Dit gebeurt alleen voor de doeleinden zoals beschreven in deze Privacyverklaring.

TCM neemt uitgebreide organisatorische en technische veiligheidsmaatregelen om jouw persoonsgegevens te beschermen, met een specifieke focus op de informatie van zowel klanten als werknemers. Een belangrijk aspect van onze beveiligingsstrategie is de beveiliging van ICT-processen en -systemen. Deze beveiliging strekt zich uit tot de bescherming van de informatie zelf en de middelen waarop deze wordt bewaard, waaronder diverse informatiesystemen, hardware, besturingssystemen, databases, bedrijfsnetwerken, en de fysieke locaties waar deze gegevens worden opgeslagen.

Verder worden jouw persoonsgegevens opgeslagen op beveiligde servers, beheerd door SiteGround, waarbij zorgvuldig wordt gekozen voor locaties die voldoen aan onze strenge veiligheids- en privacyeisen, inclusief servers in Nederland of binnen de Europese Unie, afhankelijk van de specifieke hostingoplossing die wordt gebruikt. TCM maakt gebruik van geavanceerde digitale beveiligingstechnieken zoals encryptie, firewalls, en beveiligde servers om de integriteit en vertrouwelijkheid van jouw gegevens te waarborgen.

Daarnaast zorgen we ervoor dat al onze medewerkers goed geïnstrueerd worden over het belang van het zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens. Dit omvat training over organisatorische beschermingsmaatregelen, zoals het protocol voor datalekken, de inhoud van deze Privacyverklaring, het belang van het verkrijgen van toestemming voor het verzenden van nieuwsbrieven en marketinginformatie, en het belang van het beveiligen van wachtwoorden en apparaten.

Als betrokkene heb je verschillende rechten met betrekking tot de verwerking van jouw persoonsgegevens door TCM:

 1. Recht van inzage: Je hebt het recht om een verzoek in te dienen om toegang te krijgen tot jouw persoonsgegevens. Er kunnen specifieke omstandigheden zijn waarin dit recht beperkt kan worden.
 2. Recht op rectificatie: Als jouw persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn, heb je het recht om correctie of aanvulling te vragen.
 3. Recht op gegevenswissing (recht om ‘vergeten te worden’): Je kunt verzoeken dat jouw gegevens worden verwijderd. Er zijn echter omstandigheden waarin we verplicht kunnen zijn jouw gegevens te behouden of te verwerken, zoals bij wettelijke verplichtingen.
 4. Recht op beperking van de verwerking: Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw gegevens of om beperking van de verwerking te vragen. In sommige gevallen kunnen we echter gerechtigd zijn om de verwerking voort te zetten.
 5. Recht op dataportabiliteit: Dit recht stelt je in staat jouw persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare vorm te ontvangen en deze over te dragen naar een andere verwerkingsverantwoordelijke.
 6. Recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit: Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als je van mening bent dat de verwerking van jouw persoonsgegevens inbreuk maakt op de AVG.
 7. Recht om toestemming in te trekken: Je kunt jouw gegeven toestemming voor de verwerking van je persoonsgegevens op elk moment intrekken. Het is echter mogelijk dat TCM, onder bepaalde omstandigheden, gerechtigd blijft jouw persoonsgegevens te verwerken indien dit noodzakelijk is om aan wettelijke verplichtingen te voldoen, zelfs na intrekking van jouw toestemming.

Gegevens worden door TCM niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is voor de doeleinden die eerder zijn vermeld. TCM houdt zich daarbij aan de wettelijk vastgestelde bewaartermijnen of aan de termijnen die zijn vastgelegd in het Vrijstellingsbesluit van de Autoriteit Persoonsgegevens. De wettelijke bewaartermijnen die van toepassing zijn op de verwerking van gegevens worden door TCM nauwgezet nageleefd.

TCM behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacyverklaring. Er kunnen situaties ontstaan waarin het noodzakelijk is deze verklaring te wijzigen. We raden je aan om deze pagina regelmatig te controleren op updates. Bij significante wijzigingen zal TCM deze aankondigen.